What's new
British Ordnance Collectors Network

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

bomblet M43 and BLU-18/b

pzgr40

Well-Known Member
Premium Member
Cutaway model of a M43 (carrier shell) or BLU-18/b (dispenser) delivered anti-personnel fragmentation bomblets. The M43 / BLU-18b was used as payload in the following cluster bombs / carrier shells;
 • CBU-7/A (1200 BLU-18/B in the SUU-13/A
 • CBU-7A/A (1200 BLU-18/B in the SUU-13A/A
 • 155 mm M449 ICM (60 pcs M43 /A1)
 • 203 mm M404 ICM (104 pcs M43/ A1)
Functioning of the bomblet:
After release from the dispenser / cargo shell two spring-loaded arming vanes extended . When closed, the wings press the firing pin upward in a blind hole of the sliding bar housing the firing cap. When the vanes open , the firing pin pops down (springloaded), releasing the safety sliding bar by retracting the firing pin. The springloaded- sliding bar now starts moving the firing cap under the firing pin, delayed by a small rubber bag that bleeds down air through a small hole in the side of the housing. On impact on the ground , the firing pin is driven into the firing cap exploding the ejection charge above it (aluminium cup filled with black powder), bounding the explosive ball above it upward.

The ball exists of two prefragmentated halve spheres, held together by a central tube, press rolled into the upper part and a nut on the lower side which is screwed into the central tube. The central tube houses the delay composition (black) and the detonator (yellow). The delay composition and detonator are one piece. When bounding the ball upward, the flame of the expulsion charge travels through the small (red) hole in the base of the nut, igniting the powder delay charge and pressing the detonator upward. In upward position the detonator is in the way of two radial drilled holes in top of the tube, enabeling the detonator to explode the main charge of RDX. Two recesses in the top of the detonator are meant to hook behind a ring of inward facing lips on top of the ball, preventing the detonator from moving inward again. The ball explodes between 0,5 to 1 mtrs above the ground.
The main difference between the M43 and the BLU-18b (orange vanes) is the type of use. The M43 is used in artillery shells , the BLU 18/b is used in Clusterbombs / dispensers for aircraft. The wings differ in shape as the forces on ejection from a carrier shell are much larger than from an aircraft launch. A third type of wing (used in mortar shells) is also available.

Data for the M43 and the BLU-18/b
-Dimensions (vanes in stored position): 46 mm x 61 mm x 61 mm (1.8 in x 2.4 in x 2.4 in)
-Weight: 0.19 kg (0.4 lb)
-Explosive: 21 g (0.05 lb) RDX

As it is not possible to place PDF drawings on this forum, a detailed drawing of this bomblet can be found at the Wk2ammo forum (modern cutaway models)

Regards, DJH






Doorsnedemodel van een M43 (cargo ganaat) of BLU-18b (dispenser) afgeworpen anti personeels bomblet. De M43 / BLU-18b werd gebruikt als lading in de volgende graaten / clusterbommen:
 • CBU-7/A (1200 BLU-18/B in de SUU-13/A
 • CBU-7A/A (1200 BLU-18/B in de SUU-13A/A
 • 155 mm M449 ICM (60 stuks M43 /A1)
 • 203 mm M404 ICM (104 stuks M43/ A1)
Werking van de bomblet:
Na afwerpen uit de dispenser of cargo granaat openen de twee veergespannen vleugels zich. In gesloten positie houden de vleugels de slagpin in opwaartse stand . De slagpin rust in een blind gat in de veiligheidsschuif waarin het slaghoed geplaatst is. Na het openen van de vleugels bewegt de slagpin omlaag waardoor de veiligheidsschuif kan bewegen en het slaghoed m.b.v een veer onder de slagpin schuift. De beweging van deze schuif wordt afgeremd (vertraging ) d.m.v een luchtgevuld ballonetje dat door een klein gaatje in het lichaam van de submunitie leegloopt. Bij inslag op de grond wordt de slagpin in het slaghoed gedreven, waardoor het slaghoed explodeert alsmede de uitdrijflading (aluminium cupje met zwart kruit) erboven. Hierdoor wordt de bal naar boven geshoten.
Het balletje bestaat uit twee halve bollen die aan elkaar zijn bevestigd. Aan de bovenste helft is een pijpje geklonken waarmee de onderste helft d.m.v. een moer vastgemaakt kan worden. In het pijpje zit de detonator met hieraan vast het vertragingslont. Als het balletje omhoog geschoten wordt , slaat de vlam door het kleine gaatje (rood) in de bodem van de moer omhoog, waardoor het lont ontstoken wordt en de detonator omhoog geduwd wordt. In de onderste stand staat de detonator onder twee radiaal geboorde gaatjes in de pijp, na het omhoog duwen staat de detonator voor de gaten, waardoor de hoofdlading (RDX) ontstoken kan worden Twee insnoeringen bovenin de detonator grijpen achter een ring met naar binnen gerichte lippen en zorgen ervoor dat de detonator niet meer naar beneden bewegen kan. Het balletje explodeert 0,5 tot 1 meter boven de grond.
Het grote verschil tussen de M43 en de BLU-18b (oranje vleugels ) is de wijze van afwerpen. De M43 wordt gebruikt in artillerie granaten , de BLU 18-b wordt gebruikt in dispensers vanuit vliegtuigen. Het belangrijkste verschil zit in de vorm van de vleugels die veranderen van vorm n.a.v de hogere uitstootsnelheid bij artilleriegranaten. Het uitstootlichaam van de bomblet (beide typen) is van aluminium gemaakt, de hier afgebeelde BLU 18/b is een dummy type. Een derde type submunitie met een nog andere vorm vleugel voor gebruik in mortiergranaten is eveneens beschikbaar.

Gegevens voor de M43 en de BLU 18/b

- Afmetingen (vleugels ingeklapt) 46mm x 61mm x 61mm (1,8 x 2,4 x 2,4)
- Gewicht : 0,19 kg (0,4 Lb)
- Gewicht explosieven : 21 gram (0,05 Lb) RDX

Daar het niet mogelijk is om een PDF met gedetaillerde tekening op dit forum te plaatsen kan men de tekening vinden op het Wk2ammo forum bij de moderne doorsneden.

Groeten, DJH
 

Attachments

 • M43 & BLU 18 dummy.jpg
  M43 & BLU 18 dummy.jpg
  87 KB · Views: 112
 • Bounding ball M43 safe.JPG
  Bounding ball M43 safe.JPG
  30.8 KB · Views: 102
 • bounding ball M43 armed.JPG
  bounding ball M43 armed.JPG
  31.9 KB · Views: 100
 • screenshota.jpg
  screenshota.jpg
  71.7 KB · Views: 99
 • screenshotb.jpg
  screenshotb.jpg
  69.3 KB · Views: 77
Last edited by a moderator:
Top